Hvem er blålys for

Brann, Helse og Politi er de som har tilgang til blålys arrangementene.

Blålys arrangementene er for ansatte og søttepersonell i utrykningsetatene.
Det er ditt jobb ID kort som gir deg adgang til blålys, derfor er det viktig at du har med dette på blålys.
Alternativt kan du sende oss en mail på forhånd for verifisering, slik at du slipper å ta med deg ID kortet.

Her lister vi opp de etatene som har tilgang til blålys i Oslo.
Ambulansetjenesten:
- Alle ansatte i Ambulansetjenesten
(Gjelder ikke frivillige organisasjoner som Røde Kors/Norsk Folkehjelp. Unntatt de som fast kjører for OKL/OUS. Det er adgangskortet OKL/OUS som gir adgang til blålys).

Brann- og Redningsetaten:
- Alle ansatte i brann- og redningsetaten.

Politiet:
- Alle ansatte i Politiet (både sivilt tilsatte og politiutdannede).
- Alle ansatte i Politidirektoratet.
- Alle ansatte i særorganene (bla. Kripos, PST, PU, PIT, Nasjonalt ID senter osv).
- Alle ansatte i Økokrim.
- Alle ansatte hos Riks- og Statsadvokaten.
- Alle ansatte i Justis departementet.

Forsvaret:
- Ansatte med ordinær politimyndighet i Narko Nord og Narko Sør.
- Spesialsoldater som samtrener med politiet (må komme sammen med politiets beredskapstropp/politiet).
- Piloter fra forsvarets 330, 337 og 339 skvadron.

Helseforetak: 
- Alle sykepleiere,vernepleiere,hjelpepleiere som jobber på sykehus/legevakt/kommunen/hjemmetjenesten, samt alle ansatte som har fast jobb ved sykehus (Det er adgangskortet til feks. OKL/OUS som gir adgang til blålys).
- Alle leger (Gjelder ikke veterinærer).
- Ansatte hos sykehuspartner HF.
Er du ansatt hos en en privat aktør må du sende oss en e-post på forhånd.

Kriminalomsorgen:
- Ansatte kriminalomsorgen, fengselsbetjenter og transportører.

Tollvesenet:
- Alle ansatte i Tollvesenet.
STUDENTER FRA:
- Ambulansefag
- Brannskolen
- Helsefagstudenter
- Kriminalomsorgens utdanningssenter  
- Medisinstudenter
- Politihøgskolestudenter
- Sykepleierstudenter
- Tollaspiranter
Foto: Truls Aronsen (OBRE)
Pensjonist eller midlertidig permisjon fra din stilling?
Er du i permisjon eller er pensjonist uten jobb ID. Ta kontakt med oss på forhånd via e-post.
Utenlandske kolleger
Alle utenlandske kolleger som er her på besøk og som oppfyller våre krav til adgang er velkommen til blålys.
Varsle oss gjerne på forhånd ved å bruke vårt kontaktskjema, så tar vi de godt imot ved ankomst.
Ta med en venn?
Aller helst ser vi at du ikke tar med deg en venn og det er flere grunner til det. En av grunnene er at blålys er for ansatte i blålysetatene, og at det skal være vår fri kveld. Blålys er og skal være et sted for å samles med gode kolleger for å snakke sammen og stifte nye bekjentskaper.

Hvis du må ha med en venn, så er det kun faste ansatte som kan ha med seg 1 venn, altså ikke vanlige studenter. Med fast ansatt menes også de som sitter i vikariater eller har deltidsstilling. Er du feks PHS student på 2 året, så er du i praksisperioden din ansatt ved en politistasjon og da kan du ha med venn. Du kan også ha med venn hvis du som student er ansatt i etaten parallelt med din skolegang.

Vær nøye med hvilken venn du tar med deg!
Du må komme sammen med vennen du gir adgang og du er "vert" for din venn og ansvarlig for vedkommende.

Spør på kontaktsiden hvis dere er usikre om deres venn kommer inn.